Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

共享文件服务器,在每个企业中都是必不可少的。如果企业环境中有域控制器那么共享文件用起来就是得心应手。作为企业运维者,有了共享文件也省了很多事,避免使用U盘交叉感染病毒。

在建立共享文件前需要先规划好权限问题,下面的示例权限规划:

先建立一个共享文件:权限所有用户都可以访问,不给修改权限;

在共享文件下建立部门文件:权限所有用户都可以访问IT部和管理部,不给修改权限;

分别在IT部和管理部文件下建立用户文件、部门共享、共享文件:用户文件权限只有用户可以访问修改;部门共享只有IT组权限可以访问修改;IT部共享文件权限IT组可以访问修改,所有用户都可以访问不可以修改;管理部文件夹权限设置同IT部权限;

权限的描述使用文字描述的不清楚,通过下面一张逻辑图来说明,要建立共享文件的先理清楚权限问题在动手搭建,否则除了问题根本就不知道怎么排查;

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

图做的有点烂,毕竟不是专业制图,凑活着看能不能理解这个图的逻辑。有疑问可以留言给我;

0x01 安装文件服务器资源管理器

如果你是在域控制器上做文件服务器在安装域控制器时,系统已经给你安装了文件服务器,现在只需要安装“文件服务器资源管理器”即可,如果没有就需要先安装文件服务器;以下是详细每一步记录

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

0x02 开始搭建SMB共享

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

0x03 权限设定(重要,关乎成败)

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

Windows Server 2016 搭建 SMB 共享文件

声明:本站内容仅限用于测试、学习环境使用!在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站和媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系客服或发送邮件:info@xxapp.net「需要权利证明」本站将及时下架相应内容!失效反馈

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
个人中心
购物车
优惠劵
搜索